Rutka Laskier Tour Analog Part ZeroRutka Laskier Tour Analog Part 0

21x15
Foma Variant III
Szeged, Bardejov

^